Browsing by Advisor Võ Viễn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 277069.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trương Thanh Tâm;  Advisor : Lê Văn Hiếu; Võ Viễn (2014)

  • Nghiên cứu xác định điều kiện tổng hợp xúc tác chứa các tâm axit trên nền vật liệu mao quản trung bình SBA-15 với các đối tượng nghiên cứu cụ thể là Al-SBA-15, SO42-/Zr-SBA-15 và Al2O3-ZrO2-Fe2O3-SBA-15. Đồng thời sử dụng các phản ứng cracking xúc tác và cracking oxy hóa để đánh giá hoạt tính xúc tác với nguyên liệu là phân đoạn dầu nặng và xác định các điều kiện và xúc tác tốt nhất cho mỗi quá&...