Browsing by Advisor Văn Diệu Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 312158-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lê Thanh Tùng;  Advisor : Văn Diệu Anh (2018)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu và ứng dụng "hạn ngạch xả thải". Phương pháp nghiên cứu tính toán hạn ngạch và phân bổ hạn ngạch. Kết quả tính toán và phân bổ hạn ngạch xả thải trên đoạn sông nghiên cứu; các yêu cầu để thực hiện quản lý nước thải bằng hạn ngạch; đánh giá các ưu điểm và khó khăn, tồn tại trong tính toán phân bổ hạn ngạch; đánh giá khả năng áp dụng cơ chế hạn ng...

 • 312451.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Văn Diệu Anh (2018)

 • Tổng quan về kim loại nặng; đặc tính và ứng dụng của một số kim loại nặng; xác định các dạng tồn tại kim loại nặng trong nguồn nước; tình hình ô nhiễm kim loại nặng trong nguồn nước. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả đánh giá phân bố kim loại nặng trong nguồn nước sông Cầu, giữa nước và trầm tích trên sông Cầu; dự đoán nguồn ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích; một số giải pháp quả...

 • 000000273174.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Phương Thảo;  Advisor : Văn Diệu Anh (2014)

 • Nêu điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội quận Cầu Giấy, Hà Nội, về sông Tô Lịch, kiểm kê nguồn thải. Phương pháp thực hiện; quy trình kiểm kê xả thải từ địa bàn quận Cầu Giấy vào sông Tô Lịch. Hiện trạng chất lượng môi trường nước sông Tô Lịch, hiện trạng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Cầu Giấy và sông Tô Lịch