Browsing by Advisor Vũ Chất Phác

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 277053.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Hồng Nga;  Advisor : Trương Ngọc Thận; Vũ Chất Phác (2014)

  • Luận án xác định các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến khả năng lắng bùn đỏ và xác định khả năng cường hóa quá trình lắng bùn đỏ bằng các chất trợ lắng hữu cơ tự nhiên, hữu cơ tổng hợp biến tính ở dạng độc lập hoặc kết hợp, đồng thời làmrõ cơ chế tương tác của chúng với bùn đỏ. Từ đó đề xuất phương án sử dụng chất trợ lắng với hàm lượng lựa chọn và chế độ tương ứng.