Browsing by Advisor Bạch Trọng Phúc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Thị Hường;  Advisor : Bạch Trọng Phúc (2011)

  • Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng tro bay tới tính chất vật lý, tính chất cơ học và cấu trúc của vật liệu polyme compozit nền epoxy. Khảo sát ảnh hưởng của các loại nhựa nền epoxy khác nhau với tỷ lệ phụ gia tro bay đã lựa chọn. Ảnh hưởng của các chất đóng rắn khác nhau đối với nhựa nền epoxy và tro bay được lựa chọn. Tính chất cơ học và cấu trúc của vật liệu polyme compozit có...

  • 277179.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Bạch Trọng Phúc; Trần Vĩnh Diệu (2016)

  • Tổng quan về nhựa epoxy, các giải pháp nâng cao tính chất cơ học và độ chậm cháy của compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng vải thủy tinh, các chất làm chậm cháy polyme, các vải thủy tinh thông thường và vải thủy tinh 3D. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu các điều kiện ảnh hưởng đến tính chất của vật liệu polyme compozit nền nhựa epoxy epikote 240,.