Browsing by Author Nguyễn Hải Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 104797.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hải Sơn;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2008)

  • Trình bày cơ sở lý luận về Hệ thống sản xuất Lean (tinh gọn); phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và hệ thống sản xuất của Công ty TNHH Đồng Quốc Hưng. Đánh giá hiện trạng sản xuất, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình sản xuất của phân xưởng gỗ theo quan điểm Lean.

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hải Sơn;  Advisor : Phan Văn Đồng (2006)

  • Tổng quan về Mobile robot. Cơ sở động học vật rắn. Động học Mobile robot di chuyển trên mặt phẳng. Động học mobile robot di chuyển trên bề mặt phức tạp. Động lực học mobile robot di chuyển trên mặt phẳng. Tổng quan về TCP/IP và Wifi. Thiết kế mobile robot điều khiển từ xa bằng công nghệ wifi.