Browsing by Author Lê Minh Chính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000273788-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Minh Chính;  Advisor : Trịnh Minh Tứ (2014)

  • Giới thiệu vật liệu dụng cụ cắt và cơ sở vật lý của quá trình cắt. Nêu các thông số hình học của dụng cụ. Chất lượng bề mặt gia công. Phương pháp quy hoạch thực nghiệm, thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của V,S,t đến chất lượng bề mặt dao tiện có lưỡi cắt tròn.