Browsing by Author Lê Trung Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Trung Phương;  Advisor : Trịnh Minh Hoàng (2019)

  • Tổng quan dao động của ô tô và hệ thống treo trên ô tô, chỉ tiêu đánh giá giao động, mô hình nghiên cứu giao động, các hàm kích động. Xây dựng mô hình dao động xe bus. Mô phỏng dao động xe bus bằng Matlab simulink. Khảo sát và đánh giá chất lượng dao động của xe bus.