Browsing by Author Lưu Văn Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 311028.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lưu Văn Tuấn;  Advisor : Lê Hiếu Học (2017)

  • Nêu lên những lý luận khoa học về các vấn đề liên quan đến chất lượng và quản lý chất lượng. Đặc biệt, chương này giới thiệu về HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và quá trình triển khai và áp dụng HTQLCL này trong thực tế. Triển khai và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty Đầu tư Xây Dựng số 2 Hà Nội. Đề xuất 5 biện pháp nhằm duy trì và hoàn thiện HTQLCL ISO ...