Browsing by Author Nguyễn, Thị Hoài Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 254167.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Thị Hoài Thu;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2011)

  • Luận văn trình bày lý thuyết chung về chất lượng, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phân tích thực trạng ứng dụng truy xuất nguồn gốc tại các doanh nghiệp sản xuất cá tra hiện nay và đề xuất một số giải pháp ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu cá tra VN.