Browsing by Author Nguyễn Duy Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 310779.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Duy Long;  Advisor : Phạm Thị Thu Hà (2017)

  • Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược và xây dựng chiến lược. Phân tích các căn cứ hình thành chiến lược cạnh tranh của BIDV Hà Tĩnh thông qua phân tích các vấn đề tổng quan của Hà Tĩnh, của BIDV Việt Nam, môi trường vi mô và vĩ mô cũng như các yếu tố nội tại tác động đến BIDV Hà Tĩnh. Đề xuất và lựa chọn chiến lược kinh doanh tốt nhất phù hợp với định hướng phát triển của&#x...