Browsing by Author Nguyễn Hải Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • item.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Hải Hà;  Advisor : Nguyễn Tiên Phong (2018)

  • Cơ sở lý luận về du lịch và công tác quản lý nhà nước về du lịch. Nêu thực trạng quản lý nhà nước về du lịch ở Hà Nội. Đề xuất cải tiến hoàn thiện các công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Hà Nội.