Browsing by Author Nguyễn Hữu Đạt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 000000254952.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hữu Đạt;  Advisor : Tăng Huy (2012)

  • Trình bày tổng quan công nghệ tạo mẫu nhanh. Công nghệ đúc mẫu chảy và hưởng ứng dụng tạo mẫu nhanh để tạo mẫu chảy. Ứng dụng công nghệ tạo mẫu nhanh để chế tạo mẫu chảy dùng trong công nghệ Đức. Ứng dụng công nghệ chế tạo mẫu nhanh để chế tạo mẫu chảy đúc chi tiết insert trên máy SLA250.