Browsing by Author Nguyễn Ngọc Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 000000273363.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Ngọc Bình;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2014)

  • Cơ sở lý thuyết về công nghệ ảo hóa mạng. Các giải pháp ứng dụng ảo hóa mạng dựa trên openflow. Triển khai sflow để giám sát open switch, đo kiểm giới hạn lưu lượng băng thông mạng, cài đặt thử nghiệm điều khiển luồng dữ liệu lớn, triển khai cài đặt của một dự án NetFPGA

  • 310695.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Ngọc Bình;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2017)

  • Nghiên cứu lý thuyết về quản trị quan hệ khách hàng. Thực trạng: khảo sát, đánh giá việc thực hiện ứng dụng quản trị quan hệ khách hàng tại một số doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng quản trị quan hệ khách hàng.