Browsing by Author Nguyễn Quốc Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Quốc Tuấn;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2019)

 • Tổng quan về mạng nơ-ron, tối ưu hóa liên tục, giải thuật tiến hóa đa nhiệm vụ,. Giải thuật tiến hóa huấn luyện mạng nơ-ron. Đề xuất giải thuật học cho mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp dựa trên thuật toán tiến hóa đa nhiệm vụ.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Tuấn;  Advisor : Phan Trung Huy (2012)

 • Trình bày các vấn đề về giấu tin và phát hiện giấu tin, giấu tin và mã hóa. Một vài phương pháp giấu tin trên ảnh số. Phát hiện giấu tin. Thực nghiệm.

 • 277317.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Tuấn;  Advisor : Nguyễn Hồng Hải (2017)

 • Tổng quan về vật liệu composit nền kim loại. Cơ sở lý thuyết về vật liệu nano-composit Al/AlN. Tghực nghiệm chế tạo tổ chức nền phi nhánh cây, tổng hợp AlN bằng phương pháp lỏng/khí in-situ, chế tạo vật liệu composit A3680/AlN. Kết quả đánh giá sự hình thành tổ chức nền, phân tích sự hình thành AlN, nghiên cứu ảnh hưởng của AlN đến tổ chức và tính chất của vật liệu composit A380/AlN.