Browsing by Author Nguyễn Quốc Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Việt;  Advisor : Lê Anh Tuấn (2006)

 • Trình bày cơ sở lý luận về thị trường dịch vụ - thị trường dịch vụ điện thoại cố định; phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp để phát triển thị trường dịch vụ điện thoại cố định của Bưu điện Hà Nội. Kiến nghị đưa ra: trực tiếp chỉ đạo các bưu điện tăng cường công tác tiếp thị để có nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại cố định; đầu tư nâng cấp mạng lưới, hệ&#x...

 • 000000255298.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Việt;  Advisor : Nguyễn Huy Ninh (2012)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM-CNC. Một số ngôn ngữ lập trình tự động và khái quát về ngôn ngữ APT. Cơ sở lý thuyết xây dựng phần mềm CAD/CAM. Phần mềm BK CAM 2.0.

 • 255104.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Việt;  Advisor : Trần Văn Dũng; Phạm Văn Nghệ (2012)

 • Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu, sản xuất vật liệu Cu-Cr. Vật liệu, thiết bị và phương pháp nghiên cứu. Kỹ thuật thực nghiệm chế tạo vật liệu tổ hợp Cu-Cr. Kỹ thuật nghiệm ép chảy phôi vật liệu tổ hợp xốp Cu-Cr.