Browsing by Author Nguyễn Quang Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • 311528.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Hưng;  Advisor : Nguyễn Tiến Đông (2017)

 • Khái niệm về quá trình mài, tình hình nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng bề mặt gia công khi mài. Nêu phương pháp gia công bằng siêu âm. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của vật liệu tới độ nhám bề mặt chi tiết gia công sử dụng dung dịch trơn nguội với các lưu lượng khách nhau được truyền dao động siêu âm trong quá trình mài.

 • 133973.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Hưng;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về mã hoá tiếng nói, phương pháp mã hoá dạng sóng, mã hoá nguồn và mã hoá dự đoán tuyến tính bằng phương pháp phân tích tổng hợp.

 • 277340.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Hưng;  Advisor : Trần Văn Thắng (2018)

 • Khái niệm về chất lỏng từ, ứng dụng của chất lỏng từ, phương pháp điều chế chất lỏng từ Fe3O4, quá trình mất ổn định của hệ phân tán, phương pháp ổn định phân tán, lý thuyết phản ứng trùng hợp, tình hình nghiên cứu về chất lỏng từ trong nước và trên thế giới. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả điều chế oxit sắt từ phương pháp đồng kết tủa, chế tạo hệ polyme từ tính, đặc trưng từ tính&...