Browsing by Author Nguyễn Quang Khánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 000000255067.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quang Khánh;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2012)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ hàn Tig. Thiết kế hệ thống cơ khí bộ cấp dây tự động cho máy hàn Tig. Thiết kế hệ thống điều khiển bộ cấp dây máy hàn Tig. Mô phỏng hoạt động của bộ cấp dây máy hàn Tig bằng lập trình Visual C++ sử dụng thư viện Opengl.

  • item.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Quang Khánh;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2019)

  • Tổng quan nghiên cứu mạng ADHOC và thiết kế xuyên lớp. Đề xuất thuật toán định tuyến kết hợp với thuật toán cấp phát kênh động DSA, kết hợp với thuật toán tối ưu công suất phát và tốc độ truyền, kết hợp phương thức mã màng và thuật toán cấp phát kênh động DSA dựa trên nền tảng thiết kế xuyên lớp.