Browsing by Author Nguyễn Thành Chung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 5
  • 312128.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Thành Chung;  Advisor : Nguyễn Văn Mạnh (2018)

  • Tổng quan về nhà máy nhiệt điện, hệ thống tuabin và thiết bị phụ. Hệ thống bình ngưng và hệ thống bơm nước ngưng của nhà máy nhiệt điện. Mô hình hóa các khâu của hệ thống điều chỉnh mức nước bình ngưng, tổng hợp tham số bộ điều chỉnh bằng phương pháp kinh điển. Tổng hợp tham số bộ điều chỉnh bền vững tối ưu cho mức nước bình ngưng sử dụng phần mềm cascad.

  • 297096-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thành Chung;  Advisor : Nguyễn Hồng Thái (2015)

  • Tổng quan về bơm root. Thiết kế động học bơm root kiểu xyclôit. Thiết kế động học bơm root kiểu mới theo nguyên lý bánh răng không tròn. Tính toán lưu lượng bơm root kiểu biên dạng xyclôit. Tính toán thiết kế bơm root loại 2 răng