Browsing by Author Nguyễn Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • 310980.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hương;  Advisor : Nguyễn Xuân Tùng (2017)

  • Tổng quan về sóng hài trong hệ thống điện. Hiện tượng cộng hưởng sóng hài trong hệ thống điện. Đánh giá sơ bộ về khả năng cộng hưởng sóng hài trên xuất tuyến 374E27.11 Châu Khê - Bắc Ninh. Mô phỏng đánh giá hiện tượng cộng hưởng sóng hài cho xuất tuyến 374E27.11 Châu Khê - Bắc Ninh.

  • 000000273700-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hương;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2014)

  • Cơ sở lý luận của việc ứng dụng phần mềm nguồn mở trong dạy học. Nêu thực trạng giảng dạy môn học cơ sở dữ liệu tại trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Điịnh và khả năng ứng dụng phần mềm nguồn mở trong đổi mới giảng dạy. Cài đặt hệ thống e-learning sử dụng công cụ phần mềm nguồn mở moodle môn học cơ sở dữ liệu với các chức năng trao đổi tích cực