Browsing by Author Nguyễn Thị Hồng Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 207764.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hồng Minh;  Advisor : Trần Văn Bình (2006)

 • Giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược và hoạch định chiến lược kinh doanh; thực trạng và định hướng chiến lược kinh doanh cho Công ty thông tin viễn thông điện lực giai đoạn 2006-2010. Kết luận: trình bày những vấn đề lý luận cơ bản và phương pháp luận về hoạch định chiến lược kinh doanh; đưa ra một số chiến lược nhằm góp phần nâng cao tính khả thi và mức độ phù hợp của&...

 • 000000207764.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hồng Minh;  Advisor : Trần Văn Bình (2006)

 • Giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược và hoạch định chiến lược kinh doanh; thực trạng và định hướng chiến lược kinh doanh cho Công ty thông tin viễn thông điện lực giai đoạn 2006-2010. Kết luận: trình bày những vấn đề lý luận cơ bản và phương pháp luận về hoạch định chiến lược kinh doanh; đưa ra một số chiến lược nhằm góp phần nâng cao tính khả thi và mức độ phù hợp của&...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hồng Minh;  Advisor : Nguyễn Duy Thịnh (2006)

 • Tổng quan về tình hình sản xuất giò lụa và sử dụng phụ gia ở Việt nam. Thiết bị và các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích cảm quan, phân tích hoá lý, thực nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm. Kết luận và kiến nghị.