Browsing by Author Nguyễn Thị Thanh Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 277071.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thanh Tú;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Bùi Quốc Khánh (2014)

  • Nghiên cứu tổng quan những đặc tả của OPC Foundation, về hệ thống giám sát điều khiển, và những công trình liên quan đã được công bố trong các tạp chí và các hội nghị có uy tín. Đề xuất kiến trúc và phát triển các thành phần cho OPC UA dựa trên mô hình Client-Server (OPC UA Server-Client SDK), Service Oriented Architecture (SOA), Object Oriented Design (OOD), Webservices... Các giải pháp tích hợp thiết bị vào&...

  • 277071.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thanh Tú;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Bùi Quốc Khánh (2014)

  • Tổng quan hệ thống điều khiển tự động hóa trong công nghiệp. Lịch sử phát triển của các chuẩn kết nối và OPC UA, tổng quan về OPC. Xây dựng bộ công cụ OPC UA client-server SDK cho hệ thống giám sát và điều khiển. Ứng dụng bộ công cụ OPC vào bài toán giám sát và điều khiển, vào hệ thống điều khiển quá trình trong công nghiệp