Browsing by Author Nguyễn Thị Thu Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • 000000254440.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Huyền;  Advisor : Trần Liên Hà (2011)

 • Trình bày phân lập, tuyển chọn các chủng nấm mốc có hoạt tính hìm hãm α-glucosidase. Nghiên cứu quy trình công nghệ lên men đậu tương tạo chất kìm hãn α-glucosidase. Nghiên cứu quy trình tách chiết, thu nhận chất kìm hãm α-glucosidase từ đậu tương lên men. Tạo chế phẩm chất kìm hãm α-glucosidase. Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất chất kìm hãm α-glucosidase từ đậu tương lên men bằng nấm mốc Aspergillus oryza...

 • 277348.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Huyền;  Advisor : Hoàng Thị Bích Thủy; Mai Thanh Tùng (2018)

 • Tổng quan tái chế đồng từ bùn thải sản xuất bản mạch điện tử, quá trình thủy luyện thu hồi đồng, tối ưu hóa quá trình hòa tách và mô hình hóa quá trình điện phân thu hồi đồng. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu quá trình hòa tách đồng từ bùn thải sản xuất bản mạch điện tử, quá trình chiết tách loại tạp sắt, mô hình hóa quá trình điện phân.

 • 000000272283-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Huyền;  Advisor : Nguyễn Văn Thanh (2013)

 • Trình bày về cơ sở lý thuyết về du lịch và du lịch cộng đồng trong xu hướng phát triển và hội nhập quốc tế; phân tích phát triển du lịch ở xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo xu hướng hội nhập; phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh