Browsing by Author Nguyễn Thanh Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • 312037.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Thanh Sơn;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2018)

  • Tổng quan bài toán bảo mật tầng mạng, về IPSec. Thực thi IPSec. Các tùy chọn giao thức VPN. Kết quả thực nghiệm khi sử dụng IPSec.