Browsing by Author Nguyễn Trường Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • item.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Trường Sơn;  Advisor : Lê Thị Thúy Nga (2019)

  • Cơ sở lý luận về hệ thống đánh giá, đo lường hiệu suất công việc của nhân viên bằng phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI). Nêu thực trạng công tác đánh giá đo lường hiệu suất công việc của nhân viên bằng BSC và KPI tại trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang. Nêu giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đo lường hiệu suất công việc của nhân viên bằng&...