Browsing by Author Nguyễn Tuấn Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • 234447.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Đỗ Xuân Thụ (2009)

 • Trình bày hiện trạng và sự cần thiết nâng cấp mạng Hà Nội. Các công nghệ được áp dụng. Giải pháp cho mạng Hà Nội

 • 310529.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Trần Việt Hà (2017)

 • Luận văn đưa ra cơ sở lý thuyết về huy động vốn và đẩy mạnh huy động vốn của Ngân hàng thương mại, làm sáng tỏ thêm những lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu, tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn tại NHHT chi nhánh Sở giao dịch từ đó đưa ra hệ thống giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh huy động vốn tại tại NHHT chi nhánh Sở giao d...

 • 000000272984-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Lê Thái Hùng (2013)

 • Tổng quan về công nghệ ép chảy ngang. Lý thuyết về ảnh hưởng của yếu tố đến quá trình ép chảy. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ép chảy ngang khớp nối chữ thập bằng phần mềm Deform3D. Thực nghiệm chế tạo khớp nối chữ thập bằng phương pháp ép chảy ngang.

 • 277179.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Bạch Trọng Phúc; Trần Vĩnh Diệu (2016)

 • Tổng quan về nhựa epoxy, các giải pháp nâng cao tính chất cơ học và độ chậm cháy của compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng vải thủy tinh, các chất làm chậm cháy polyme, các vải thủy tinh thông thường và vải thủy tinh 3D. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu các điều kiện ảnh hưởng đến tính chất của vật liệu polyme compozit nền nhựa epoxy epikote 240,.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Hoàng Thăng Bình (2019)

 • Nghiên cứu các trạng thái chuyển động của ô tô, hiện tượng lật ngang của thân xe, sử dụng thanh ổn định trên xe, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Xây dựng mô hình động lực học của xe khi quay vòng. Khảo sát trạng thái dao động của xe khi quay vòng. Trang bị thanh ổn định tích cực trên ô tô

 • 000000295122.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Lê Văn Doanh; Lê Hải Hưng (2014)

 • Thực trạng của các hoạt động đánh cá kết hợp ánh sáng trên thế giới và tại Việt Nam. Đo đạc các thông số của bộ đèn LED siêu sáng dùng trong đánh cá biển so sánh với bộ đèn Metal Halide. Thực nghiệm nghiên cứu chế tạo, lắp ráp một dàn đèn led tube của IP cao để trang bị cho tàu đánh cá lưới vây.