Browsing by Author Nguyễn Văn Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • 297640-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Hải;  Advisor : Nguyễn Nhật Trinh (2016)

  • Giới thiệu lịch sử phát triển, cấu tạo hóa học xơ bông; ảnh hưởng của nồng độ,nhiệt độ và thời gian đến quá trình xử lý kiềm sợi bông; phương pháp xử lý kiềm vải bông. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả thí nghiệm độ thay đổi khối lượng diện tích, độ co, độ thoát hơi nước của vải bông.

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Hải;  Advisor : Phan Đăng Khải (2007)

  • Hiện trạng lưới điện phân phối trung áp ở Việt Nam. Tổng quan về độ tin cậy cung cấp điện và các giải pháp nâng cao độ tin cậy cho hệ thống điện. Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện bằng giải pháp tự động hóa thiết bị đóng cắt phân đoạn trên lưới điện phân phối trung áp. Tính toán lựa chọn vị trí, chủng loại thiết bị đóng cắt phân đoạn tối ưu.