Browsing by Author Nguyễn Việt Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • 000000253566.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Việt Hùng;  Advisor : Nguyễn Thị Sơn (2010)

  • Trình bày hiện trạng sản xuất và công nghệ thuộc da ở Việt Nam. Công nghệ thuộc da và vấn đề môi trường. Hiện trạng công nghệ xử lý nước thải ngành thuộc da. Nghiên cứu xử lý nước thải ngành thuộc da

  • 277312.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Việt Hùng;  Advisor : Lê Xuân Thành (2017)

  • Giới thiệu chung và ứng dụng titan dioxit TiO2, các phương pháp sản xuất bột màu titan dioxit và điều chế nano TiO2, phương pháp phân tán nano titan dioxit; tình hình nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng và tiêu thụ titan dioxit TiO2 trong và ngoài nước; tiềm năng nguồn quặng ilmenit và tình hình khai thác quặng ilmenit ở Việt Nam. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu công nghệ phân hủy quặng ilmenit...