Browsing by Author Phạm Huy Hoàng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 296158.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Huy Hoàng;  Advisor : Lê Dũng (2015)

  • Giới thiệu các thành phần và mô hình hoạt động trong LBS. Sơ lược về kỹ thuật lập trình trên máy chủ: PHP và MySQL; kỹ thuật lập trình trên máy khách: Android. Tài liệu phân tích và thiết kế chương trình theo phương pháp hướng đối tượng