Browsing by Author Phạm Thị Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 000000254508.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Thị Hạnh;  Advisor : Đặng Quốc Phú (2011)

  • Trình bày tổng quan về quá trình truyền nhiệt trong lò quay xi măng. Vai trò truyền nhiệt của tường lò quay xi măng. Thiết lập mô hình xác định hệ số truyền nhiệt hiệu quả trong lò quay xi măng

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Thị Hạnh;  Advisor : Đặng Quốc Phú (2011)

  • Trình bày tổng quan về quá trình truyền nhiệt trong lò quay xi măng. Vai trò truyền nhiệt của tường lò quay xi măng. Thiết lập mô hình xác định hệ số truyền nhiệt hiệu quả trong lò quay xi măng.