Browsing by Author Phạm Thanh Lịch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000295229.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Thanh Lịch;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2014)

  • Phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội và tiêu thụ điện năng tỉnh Nam Định giai đoạn 2002-2013. Cơ sở phương pháp luận về phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng. Phương pháp đa hồi quy và giới thiệu phần mềm simple-e. Dự báo nhu cầu điện năng tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2025 bằng phương pháp đa hồi quy