Browsing by Author Trần Thị Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 000000296786-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Phương;  Advisor : Đặng Xuân Hiển (2015)

  • Tính chất của vật liệu TiO2, tính chất quang xúc tác của nano TiO2, ứng dụng Ti2O,...Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát hoạt tính quang xúc tác của TiO2 thương mại dưới 2 nguồn sáng đèn huỳnh quang và đèn UV đặc trưng cấu trúc vật liệu nano TiO2, thăm dò khả năng xử lý nước rỉ rác trước và sau xử lý sinh học của Mn/TiO2,..