Browsing by Author Trần Thị Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 129697.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Xuân;  Advisor : Đỗ Thị Hoa Viên (2005)

  • Giới thiệu về cây sắn dây, các hợp chất isoflavone, giới thiệu về phytoestrogen. Nghiên cứu chiết xuất hỗn hợp isoflavone, phương pháp sắc ký bản mỏng, sắc ký lỏng cao áp, nghiên cứu hoạt tính chống õy hoá của hỗn hợp isoflavone. Xử lý nguyên liệu, nghiên cứu chiết xuất hỗn hợp isoflavone từ sắn dây trồng và sắn dây mọc hoang. Phân tích định tính isoflavonetrong sắn dây trồng và mọc hoang bằng phương pháp ...