Browsing by Author Trần Văn Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000253439.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Văn Thắng;  Advisor : Nguyễn Thị Nguyệt Hạnh (2010)

  • Trình bày tổng quan về ổn định động hệ thống điện. Thuật toán điều khiển máy cắt để nâng cao ổn định hệ thống điện. Giới thiệu chương trình tính toán mô phỏng hệ thống điện PSS/E. Nghiên cứu thuật toán điều khiển máy cắt điện để nâng cao tính ổn định hệ thống điện sử dụng chương trình PSS/E