Browsing by Author Trần Văn Trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000254878.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Văn Trường;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2012)

  • Trình bày tổng quan về mạng quang WDM. Định tuyến và gán bước sóng trong mạng quang. Mô tả giải pháp và triển khai lập trình mô phỏng. Các kết quả và kiến nghị.