Browsing by Author Vũ Văn Duy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • item.jpg
  • -


  • Authors : Vũ Văn Duy;  Advisor : Vũ Toàn Khánh; Vũ Khánh Xuân (2018)

  • Tổng quan về chuẩn mô men lực. Nghiên cứu ổ đệm khí dùng trong thiết bị chuẩn mô men lực. Phương pháp xác định độ dài làm việc của cánh tay đòn trong thiết bị chuẩn mô men lực. Ước lượng độ không đảm bảo đo của thiết bị chuẩn mô men dùng ổ đệm khí.