Browsing by Subject 6C2.1

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Lan Hương;  Advisor : Phạm Thị Ngọc Yến; Nguyễn Trinh Đường (2005)

  • Giới thiệu cơ sở lý thuyết tổng hợp lý thuyết đo. Tổng hợp thiết bị đo và xây dựng chương trình trợ giúp chuyên gia. Nghiên cứu nâng cao đặc tínhkỹ thuật của thiết bị đo trên cơ sở lý thuyết đo lường và công cụ VI. Các vấn đề tự động đánh giá thiết bị đo