Browsing by Subject 6C2.331

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Minh Trường;  Advisor : Vũ Duy Quang (2004)

  • Giới thiệu tổng quan về ma sát trong xi lanh khí nén. Mô hình động lực học của xi lanh khí nén. Sơ đồ hệ thống thực nghiệm dùng để xác định lực ma sát trong xi lanh khí nén. Kết quả thu được trên hệ thống thử nghiệm và giải pháp phát triển