Browsing by Subject ABIC

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 271051.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Tiến Tùng;  Advisor : Đặng, Vũ Tùng (2012)

  • Luận văn hệ thống hoá các nội dung cơ sở lý luận để xây dựng chính sách sản phẩm, đánh giá thực trang trong quá trình hoạt động và thực hiện chính sách sản phẩm tại ABIC và đưa ra một số giải pháp mang tính khả thi để giải quyết những vấn đề còn tồn tại và hoàn thiện chính sách sản phẩm