Browsing by Subject Acrylamide

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 312208.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Thị Cúc;  Advisor : Trần Thị Thúy (2018)

  • Tổng quan về acrylamide, các nghiên cứu acrylamide trong nền mẫu bánh trung thu đã công bố, tổng quan về phương pháp HPLC, phương pháp thẩm định. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả thực nghiệm.