Browsing by Subject Ô tô

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 81 to 93 of 93
 • 000000273057-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Phú;  Advisor : Võ Văn Hường; Nguyễn Phú Hùng (2013)

 • Tổng quan về khí động ô tô. Xác định hệ số lực cản, lực nâng bằng phương pháp mô phỏng. Xác định hệ số lực nâng, lực cản bằng phương pháp thực nghiệm.

 • 000000255001.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Thảo;  Advisor : Nguyễn Xuân Lạc (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận của xây dựng chương trình môn học sửa chữa động cơ theo tiếp cận năng lực thực hiện. Thực trạng giảng dạy môn sửa chữa động cơ tại khoa Công nghệ ô tô - trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Vận dụng chương trình sửa chữa động cơ ô tô theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội.

 • 277281.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Quang Hà;  Advisor : Phạm Hữu Nam; Chu Mạnh Hùng (2017)

 • Nêu đặc điểm chẩn đoán trạng thái kỹ thuật các hệ thống có điều khiển điện tử trên ô tô; phân tích các phương pháp phát hiện lỗi trong hệ thống có điều khiển điện tử; hệ thống VSC trên ô tô; một số công trình nghiên cứu trong lĩnh vực chẩn đoán. Cơ sở lý thuyết để xây dựng mô hình chẩn đoán phát hiện lỗi bằng hệ suy diễn mờ Takagi-sugeno. Xây dựng mô hình chẩn đoán phát hiện trạng ...

 • 000000272834-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Kiêm;  Advisor : Phạm Hữu Nam (2013)

 • Tổng quan nghiên cứu các biện pháp tăng tính an toàn điều khiển trên xe khi chạy ở tốc độ cao. Nêu nhiệm vụ và yêu cầu của hệ thống lái có tỷ số truyền thay đổi. Nêu nguyên lý hoạt động của hệ thống EPS. Xây dựng mô hình nghiên cứu đặc tính điều khiển của hệ thống EPS. Giới thiệu phần mềm matlab - simulink; bộ số liệu mô phỏng; xây dựng chương trình, phân tích các kết quả mô phỏng...

 • 104694.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Tuấn Hải;  Advisor : Phạm Hữu Nam (2008)

 • Đặc tính động lưc học của Ô tô khi sử dụng hộp số tự động. Xây dựng mô hình hệ thống truyền lực Ô tô dùng hộp số tự động. Mô phỏng động lực học hệ thống truyền lực Ô tô bằng phần mềm Matlab - Simulink và Stateflow. Sử dụng vào khảo sát động lực học của Ô tô Mitsubishi Tiburon 2004.

 • 255332.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hoa;  Advisor : Lương Ngọc Lợi (2012)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống truyền lực ô tô. Phương pháp tính toán sức kéo ô tô có hệ thống truyền lực cơ khí. Phương pháp tính toán sức kéo ô tô có truyền động thủy lực.

 • 000000254160.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Hải;  Advisor : Dư Quốc Thịnh; Lê Hồng Quân (2011)

 • Trình bày tổng quan về khí động học ô tô. Xây dựng mô hình tính toán. Quá trình tính toán. Các thử nghiệm cơ bản về đặc tính khí động học