Browsing by Subject Ô tô

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 92 to 93 of 93
  • 000000254160.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Minh Hải;  Advisor : Dư Quốc Thịnh; Lê Hồng Quân (2011)

  • Trình bày tổng quan về khí động học ô tô. Xây dựng mô hình tính toán. Quá trình tính toán. Các thử nghiệm cơ bản về đặc tính khí động học