Browsing by Subject Động học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11 to 15 of 15
  • 000000253315.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Vũ Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2010)

  • Trình bày tổng quan tài liệu: Xúc tác phức bằng enzym là mô hình của xúc tác phức hoàn hảo, thành phần cấu tạo và cơ chế hoạt động của xúc tác phức, quá trình xúc tác phân hủy H2O2, quá trình xúc tác oxy hóa cơ chất bằng H2O2, mối quan hệ giữa quá trình catalaza và peroxydaza, ứng dụng trong phân tích vi lượng. Cơ sở thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu: Lựa chọn các hệ xúc tác&#x...