Browsing by Subject Động lực học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 16 to 35 of 52
 • 104685.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quý Toàn;  Advisor : Võ Văn Hường (2008)

 • Nêu vai trò, nghiên cứu động lực học ôtô. Mô hình không gian, xây dựng phương trình và xác định các ngoại lực tác dụng. Khảo sát các thông số ảnh hưởng của phân bố mômen, độ chậm tác dụng, mômen phanh trên các loại đường khác nhau và đặc tính quay vòng của xe trên đường khô và đường ướt khi vận tốc không đổi.

 • 000000295659.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Phô;  Advisor : Võ Văn Hường (2014)

 • Tổng quan về động lực học phanh ô tô. Mô hình động lực học phanh và cơ sở lý thuyết phanh hiệu quả. Nêu các giải pháp kết cấu nâng cao hiệu quả phanh. Giới thiệu hệ thống phanh cơ điện tử.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Duy Trung;  Advisor : Phạm Đắp; Nguyễn Xuân Toàn (2006)

 • Tổng quan lý thuyết động lực học máy công cụ. Các yêu cầu, tiêu chuẩn, sơ đồ kết cấu cụm trục chính và khảo nghiệm cân bằng động trục chính . Tính toán động lực học cụm trục chính và thân máy tiện T18A dưới ảnh hưởng của một số thông số thay đổi bằng phần mềm. Các kết quả đo dao động riêng và cưỡng bức cụm trục chính máy tiện

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Hoàng Thăng Bình (2019)

 • Nghiên cứu các trạng thái chuyển động của ô tô, hiện tượng lật ngang của thân xe, sử dụng thanh ổn định trên xe, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Xây dựng mô hình động lực học của xe khi quay vòng. Khảo sát trạng thái dao động của xe khi quay vòng. Trang bị thanh ổn định tích cực trên ô tô

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hải Sơn;  Advisor : Phan Văn Đồng (2006)

 • Tổng quan về Mobile robot. Cơ sở động học vật rắn. Động học Mobile robot di chuyển trên mặt phẳng. Động học mobile robot di chuyển trên bề mặt phức tạp. Động lực học mobile robot di chuyển trên mặt phẳng. Tổng quan về TCP/IP và Wifi. Thiết kế mobile robot điều khiển từ xa bằng công nghệ wifi.

 • 128830.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Mạnh Hiến;  Advisor : Nguyễn Xuân Toàn (2004)

 • Trình bày tổng quan về robot, cơ sở tính toán động học robot, cơ sở tính toán động lực học robot, quỹ đạo trong chuyển động của robot, giải bài toán động học, động lực học cho robot nối tiếp 6 bậc tự do kuka KR 6/2 ; Lập trình điều khiển robot kaka KR6/2 - Một số bài toán ứng dụng trong thực tế

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tạ Tuấn Hưng;  Advisor : Võ Văn Hường (2009)

 • Nghiên cứu lý thuyết về ổn định của đoàn xe khi phanh.Trên cơ sở xác định giới hạn an toàn của đoàn xe khi phanh để xây dựng mô hình toán học động lực học đoàn xe từ đó thiết lập được mô hình bằng phần mềm Matlat - Simulink. Đánh giá được các trạng thái khi phanh của đoàn xe và đưa ra giới hạn khi phanh.

 • 000000272505-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn Phong Điền (2013)

 • Giới thiệu về ROBOT song song DELTA; Cơ sở lý thuyết phân tích động lực học ngược và động lực học ngược ROBOT song song; Động lực học ngược ROBOT song song HALF kiểu DELTA; Động lực học ngược ROBOT song song DELTA toàn khớp quay.

 • 297759.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Minh Hải;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2016)

 • Cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn. Tính toán dao động của cơ cấu bốn khâu có thanh truyền đàn hồi bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Mô phỏng số bài toán, tính toán dao động của hệ nhiều vật phẳng đàn hồi với các thuật giải.