Browsing by Subject Động lực học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 32 to 51 of 52
 • 000000272505-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn Phong Điền (2013)

 • Giới thiệu về ROBOT song song DELTA; Cơ sở lý thuyết phân tích động lực học ngược và động lực học ngược ROBOT song song; Động lực học ngược ROBOT song song HALF kiểu DELTA; Động lực học ngược ROBOT song song DELTA toàn khớp quay.

 • 297759.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Minh Hải;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2016)

 • Cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn. Tính toán dao động của cơ cấu bốn khâu có thanh truyền đàn hồi bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Mô phỏng số bài toán, tính toán dao động của hệ nhiều vật phẳng đàn hồi với các thuật giải.

 • 310487.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Công Dũng;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2016)

 • Thiết lập chương trình vi phân mô tả chuyển động con lắc ngược. Điều khiển con lắc ngược bằng phương pháp LQR và PID. Chế tạo và điều khiển thử nghiệm mô hình con lắc ngược bằng bộ điều khiển PID.

 • 297758.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Công Dũng;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2016)

 • Thiết lập chương trình vi phân mô tả chuyển động con lắc ngược. Điều khiển con lắc ngược bằng phương pháp LQR và PID. Chế tạo và điều khiển thử nghiệm mô hình con lắc ngược bằng bộ điều khiển PID.

 • 105372-TT-VN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Thọ;  Advisor : Nguyễn Phong Điền (2009)

 • Tổng quan về mô hình máy đàn hồi vận hành theo chu trình. Phân tích động - hình học của các cơ cấu Cam phẳng. Tuyến tính hoá phương trình vi phân chuyển động và nghiệm tuần hoàn, tính toán điều kiện ổn định bằng phương pháp số, phương pháp số tìm nghiệm tuần, giải hệ phương trình vi phân thường. Tính toán động học của mô hình máy cứng, dao động tuần hoàn của dao cắt.

 • 000000296578.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Quốc Việt;  Advisor : Phan Xuân Minh (2015)

 • Giới thiệu mô hình động lực học của robot bật tự do. Điều khiển trượt thích nghi trên cơ sở mạng rơ ron nhân tạo. Áp dụng thuật toán điều khiển trượt thích nghi trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo cho robot ba bậc tự do.