Browsing by Subject Điện năng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 97
  • 129124.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Hữu Thăng;  Advisor : Trần Bách (2005)

  • Tổng quan về chất lượng điện năng. Các vấn đề về chất lượng điện năng. Sử dụng EMTP (Electromagnetic Transients Program) mô phỏng hệ thống điện. Điều chỉnh điện áp sử dụng thiết bị bù có điều khiển TCR.

  • 129113.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thanh Loan;  Advisor : Trần Bách (2005)

  • Tổng quan về cơ sở lý thuyết dự báo nhu cầu điện năng. Các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng. Sự phát triển kinh tế và tình hình sử dụng điện năng ở Việt Nam giai đoạn 1990-2004. Dự báo nhu cầu điện năng Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2020 bằng phương pháp đa hồi quy. Phân tích kết quả tính toán