Browsing by Subject Điện năng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 97
  • 129113.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thanh Loan;  Advisor : Trần Bách (2005)

  • Tổng quan về cơ sở lý thuyết dự báo nhu cầu điện năng. Các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng. Sự phát triển kinh tế và tình hình sử dụng điện năng ở Việt Nam giai đoạn 1990-2004. Dự báo nhu cầu điện năng Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2020 bằng phương pháp đa hồi quy. Phân tích kết quả tính toán

  • 000000296648-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Hạnh;  Advisor : Trần Mạnh Hùng (2015)

  • Tổng quan về chất lượng điện năng và sóng hài dòng điện. Tiêu chuẩn đo lường, đánh giá sóng hài dòng điện. Xây dựng thiết bị đo lường giám sát sóng hài dòng điện bằng vi xử lý. Kiểm điểm và đánh giá thiết bị đo lường giám sát sóng hài dòng điện.