Browsing by Subject Điện năng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 29 of 97
 • 000000296648-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Hạnh;  Advisor : Trần Mạnh Hùng (2015)

 • Tổng quan về chất lượng điện năng và sóng hài dòng điện. Tiêu chuẩn đo lường, đánh giá sóng hài dòng điện. Xây dựng thiết bị đo lường giám sát sóng hài dòng điện bằng vi xử lý. Kiểm điểm và đánh giá thiết bị đo lường giám sát sóng hài dòng điện.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Hải;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2011)

 • Tổng quan về ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin. Phân tích các ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin. Phương pháp tính toán ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin. Kết quả tính toán ảnh hưởng của đường dây 500 KV Hà Tĩnh - Thường Tín. Đề xuất các biện pháp phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors : Nguyễn Thanh Hải;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2011)

 • Tổng quan về ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin. Phân tích các ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin. Phương pháp tính toán ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin. Kết quả tính toán ảnh hưởng của đường dây 500 KV Hà Tĩnh - Thường Tín. Đề xuất các biện pháp phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin.