Browsing by Subject Điện năng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 44 to 63 of 97
 • 000000254931.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Bính;  Advisor : Trần Bách (2012)

 • Trình bày về đường dây siêu cao áp và hệ thống tải điện. Tổn thất công suất và tổn thất điện năng hiệu suất tải điện của đường dây siêu cao áp. Phương pháp tính tổn thất điện năng trên đường dây siêu cao áp 500kV.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Nam Trung;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2006)

 • Giới thiệu hiện trạng sơ đồ và chế độ làm việc của hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2006-2010, chế độ làm việc của đường dây siêu cao áp, tổn thất công suất và tổn thất điện năng - hiệu suất tải điện của đường dây SCA, phương pháp dự báo tổn thất điện năng trong lưới điện - tính toán cho đường dây SCA 500kV tại Việt Nam.

 • 000000296711-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Văn Đức;  Advisor : Đặng Quốc Thống (2015)

 • Tổng quan về DMS (quản lý nhu cầu điện năng). Tình hình sử dụng điện năng ở Việt Nam và các chương trình DSM/EE. Trình tự thực hiện và các giải pháp áp dụng cho DSM cho khu chung cư lô 9 láng thượng. Phân tích kinh tế và tài chính của dự án tiết kiệm năng lượng.

 • 000000296292-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2015)

 • Cơ sở phương pháp luận về phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng. Phương pháp đa hồi quy và giới thiệu phần mềm Simple-E. Phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội và tiêu thụ điện năng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2002-2014. Dự báo nhu cầu điện năng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014-2025 bằng phương pháp đa hồi quy.