Browsing by Subject Điện năng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 63 to 82 of 97
 • 000000296292-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2015)

 • Cơ sở phương pháp luận về phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng. Phương pháp đa hồi quy và giới thiệu phần mềm Simple-E. Phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội và tiêu thụ điện năng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2002-2014. Dự báo nhu cầu điện năng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014-2025 bằng phương pháp đa hồi quy.

 • 000000295229.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thanh Lịch;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2014)

 • Phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội và tiêu thụ điện năng tỉnh Nam Định giai đoạn 2002-2013. Cơ sở phương pháp luận về phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng. Phương pháp đa hồi quy và giới thiệu phần mềm simple-e. Dự báo nhu cầu điện năng tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2025 bằng phương pháp đa hồi quy

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đàm Thận Yên;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết của dự báo. Các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng. Phương pháp đa hồi quy và giới thiệu về phần mềm Simple - E. Hiện trạng kinh tế xã hội - tình hình sử dụng điện năng của tỉnh Bắc Ninh. Dự báo nhu cầu điện năng của tỉnh Bắc Ninh từ năm 2011 đến năm 2020 bằng phương pháp đa hồi quy.

 • 000000272444-TTl.pdf.jpg
 • Thesis; Thesis


 • Authors : Đỗ Thanh Tiến;  Advisor : Nguyễn Văn Liễn (2013)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống lưu trữ điện năng, hệ thống bess, tính toán mô phỏng hệ thống bess, kết quả và thảo luận.; Trình bày tổng quan về hệ thống lưu trữ điện năng, hệ thống bess, tính toán mô phỏng hệ thống bess, kết quả và thảo luận.

 • 000000253257.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Hoàng Nam;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2010)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết và các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng. Giới thiệu phương pháp đa hồi quy và phần mềm Simple_E. Áp dụng phương pháp đa hồi quy vào dự báo nhu cầu điện năng thành phố Vinh từ năm 2010 đến 2020