Browsing by Subject Điện năng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 66 to 85 of 97
  • 000000272444-TTl.pdf.jpg
  • Thesis; Thesis


  • Authors : Đỗ Thanh Tiến;  Advisor : Nguyễn Văn Liễn (2013)

  • Trình bày tổng quan về hệ thống lưu trữ điện năng, hệ thống bess, tính toán mô phỏng hệ thống bess, kết quả và thảo luận.; Trình bày tổng quan về hệ thống lưu trữ điện năng, hệ thống bess, tính toán mô phỏng hệ thống bess, kết quả và thảo luận.

  • 000000253257.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Hoàng Nam;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2010)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết và các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng. Giới thiệu phương pháp đa hồi quy và phần mềm Simple_E. Áp dụng phương pháp đa hồi quy vào dự báo nhu cầu điện năng thành phố Vinh từ năm 2010 đến 2020